Reeracoen Thailand Regional Blog

  • Job Seekers
  • Employers

ชี้เป้า 20 อันดับสายงานกำลังเป็นที่ต้องการมากที่สุดในสิงคโปร์ 2024

  • Home
  • Jobs Market Insights
  • ชี้เป้า 20 อันดับสายงานกำลังเป็นที่ต้องการมากที่สุดในสิงคโปร์ 2024

Select Category

หากลองนึกย้อนกลับไปตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบัน คุณคิดว่าโลกนี้เปลี่ยนไปมากขนาดไหน?

บางคนอาจมองว่าเปลี่ยนไปมากแบบชัดเจน แต่บางคนก็อาจไม่เคยรู้ตัวหรือสัมผัสได้เลย

ข้อมูลสถิติจาก LinkedIn ที่ได้เผยแพร่ในปี 2023 ระบุว่า ‘ชุดทักษะการทำงาน’ ในแต่ละตำแหน่งอาชีพมีการเปลี่ยนแปลงไปถึง 25% ตั้งแต่ปี 2015 และหากคิดเป็นสัดส่วนก็คือ 1 ใน 4 สำหรับคุณคิดว่าตัวเลขดังกล่าวถือว่าเยอะหรือน้อย?

ถ้าน้อย เรามาลองเจาะลึกลงไปมากขึ้นในระดับภูมิภาคอย่างสิงคโปร์ ซึ่งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นเดียวกับเรา มีการเปลี่ยนแปลงของชุดทักษะการทำงานแล้ว 36% และคาดว่าจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องจนถึง 50% โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสิงคโปร์ตั้งเป้าที่จะเป็น AI hub ซึ่งอาจส่งผลต่อการเกิดอาชีพและธุรกิจใหม่ๆ

นอกจากนี้เทรนด์โลกการทำงานในปี 2024 นี้ยังมีการคาดว่าคนทำงานต่างต้องการเปิดโอกาสมองหางานหรือทางเลือกอาชีพใหม่ๆ มากขึ้น Reeracoen Thailand จะพาเพื่อนๆ ไปสำรวจตลาดงานในประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์ว่ากำลังเปลี่ยนไปในทิศทางไหน และตำแหน่งงานด้านไหนกำลังเป็นที่ต้องการบ้าง เพื่อเตรียมตัวรับความเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งต่อมาถึงประเทศไทยรวมถึงเผื่อวางแผนโยกย้ายไปหาโอกาสใหม่ๆ ที่ต่างประเทศ

1) Quantitative Developer

ลักษณะงาน: ตำแหน่ง Quantitative Developer โฟกัสไปที่การพัฒนาและติดตั้งระบบจัดการข้อมูลจำนวนมาก

ซึ่งอยู่ในด้านการเงินเป็นหลัก เช่น สถาบันการเงิน การลงทุน

ทักษะที่จำเป็น: Algorithmic trading, Machine learning, การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

ตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง: Software Engineer, Data Scientist

2) Sustainability Consultant

ลักษณะงาน: รับผิดชอบด้านการออกแบบและนำเอานโยบายด้านสิ่งแวดล้อมมาปรับใช้เพื่อรักษาความยั่งยืนให้กับธุรกิจ

ทักษะที่จำเป็น: คาร์บอนฟุตปรินท์, ประเมินผลกระทบจากการผลิต, งาน CSR

ตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง: Environment, health and safety manager, Strategy Consultant

3) Security Operations Center Analyst

ลักษณะงาน: มีหน้าที่ดูแลรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร

โดยสอดส่องเพื่อจำแนกและตอบโต้กับภัยคุกคาม รวมถึงตรวจสอบแก้ไขช่องโหว่ในระบบ

ทักษะที่จำเป็น: Incident response, Network security, Penetration testing

ตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง: Software Engineer,Security Analyst, Security Supervisor

4) Real Estate Agent

ลักษณะงาน: ตัวแทนด้านอสังหาริมทรัพย์ ทำหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

รวมถึงเจรจาต่อรองให้ได้ข้อตกลงที่ดีที่สุด

ทักษะที่จำเป็น: Real Estate Transactions, Sales, Property Management

ตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง: Business Development Manager, Sales Manager, Account Manager

5) Sales Development Representative

ลักษณะงาน: สามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายและสร้างคอนเนกชันกับลูกค้า

จำแนกกลุ่มที่มีแนวโน้มจะตัดสินใจซื้อ เพื่อส่งต่อให้ฝ่ายขายดำเนินการต่อ

ทักษะที่จำเป็น: Cold calling, Lead generation, Sales Prospecting

ตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง: Account Manager, Sales, Business Development Specialist

6) Business Development Representative

ลักษณะงาน: มีหน้าที่ดูแลการขยายธุรกิจผ่านการค้นหาและพัฒนาคอนเนกชันทางธุรกิจ

รวมถึงวางแผนกำหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างธุรกิจใหม่

ทักษะที่จำเป็น: Business Development, Cold calling, งาน CRM

ตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง: Sales Specialist, Inside Sales Representative, Sales Development Representative

7) Infrastructure Engineer

ลักษณะงาน: รับผิดชอบในการออกแบบปรับปรุงและดูแลรักษาโครงสร้างของระบบ

ทักษะที่จำเป็น: Amazon Web Services, Microsoft Azure, Cloud Computing

ตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง: System Engineer, Software Engineer, Network Engineer

8) Cyber Security Engineer

ลักษณะงาน: รักษาความปลอดภัยของระบบโครงสร้าง IT และพัฒนาวิธีรับมือกับการจู่โจมทางไซเบอร์ เช่น การแฮค

ทักษะที่จำเป็น: Vulnerability Assessment, Security Information and Event Management, Penetration Testing

ตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง: Software Engineer, Cyber Security Specialist, System Engineer

9) Site Reliability Engineer

ลักษณะงาน: ติดตั้งเครื่องมืออัตโนมัติเพื่อรักษาความยั่งยืนของการทำงาน รวมถึงทำให้ระบบมีประสิทธิภาพสูงสุด

ทักษะที่จำเป็น: Kubernetes, Terraform, Grafana

ตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง: Software Engineer, DevOps Engineer, System Engineer

10) Back end Developer

ลักษณะงาน: เขียนโปรแกรมและออกแบบระบบจัดการฐานข้อมูลที่เป็นกระดูกสันหลังของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันต่างๆ

ทักษะที่จำเป็น: Redis, Amazon Web Services

ตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง: Software Engineer, Data Scientist

11) Cloud Engineer

ลักษณะงาน: จัดการระบบคลาวด์ฐานข้อมูลขององค์กร ตั้งค่าการดูแลรักษา และอัปเดตให้เกิดความสเถียร

ตลอดจนปรับแต่งการใช้งานให้ตอบสนองต่อความต้องการของบริษัท

ทักษะที่จำเป็น: Amazon Web Services, Terraform, Microsoft Azure

ตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง: Software Engineer, System Engineer, DevOps Engineer

12) Data Science Specialist

ลักษณะงาน: รับผิดชอบเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก

และแปลงข้อมูลเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจขององค์กร

ทักษะที่จำเป็น: Machine Learning, Data Science, NLP

ตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง: Data Science Specialist, Data Consultant, Analytics

13) SEO Specialist

ลักษณะงาน: ทำหน้าที่เพิ่มประสิทธิภาพหน้าเว็บไซต์ของบริษัทให้เกิดการมองเห็นมากขึ้น

จากเครื่องมือ Search engine อย่าง Google ผ่านคอนเทนต์บทความต่างๆ ตามกลยุทธ์ที่วางแผนไว้

ทักษะที่จำเป็น: Keyword Research, Google Analytics, SEO Copywriting

ตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง: Digital Marketing Specialist, Copywriter, Marketing Manager

14) Investment Specialist

ลักษณะงาน: พัฒนาและดำเนินกลยุทธ์การลงทุนโดยวิเคราะห์จากข้อมูลการลงทุน

สถานการณ์ในตลาด และข้อมูลเชิงลึกในแต่ละธุรกิจ

ทักษะที่จำเป็น: Financial Modelling, Due Diligence, Valuation

ตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง: Investment Analyst, Investment Manager, Investment Banking Associate

15) Chief of Staff

ลักษณะงาน: ดูแลภาพรวมการทำงานและหน้าที่ประจำวัน ระหว่างระดับผู้บริหารและพนักงานทั่วไป

เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดจนวางแผนขั้นตอนการทำงาน และมีช่วยเหลือในแต่ละโปรเจกต์

ทักษะที่จำเป็น: Stakeholder Management, Business Strategy, Program Management

ตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง: Project Manager, Strategy Manager, Program Manager

16) Trading Analyst

ลักษณะงาน: วิเคราะห์การซื้อขาย มีความความเชี่ยวชาญในการศึกษาตลาดหุ้นและส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทักษะที่จำเป็น: Financial Modelling, Data Visualisation, Market Research

ตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง: Market Analyst, Business Analyst, Energy Analyst

17) Growth Specialist

ลักษณะงาน: เชี่ยวชาญในการพัฒนาและปรับใช้กลยุทธ์ เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตและขยายองค์กร

ด้วยเครื่องมือทางการตลาด, การขายและการพัฒนาธุรกิจ

ทักษะที่จำเป็น: Digital Marketing, Business Development, Growth Hacking

ตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง: Marketing Specialist, Business Development Specialist, Operational Specialist

18) Partnerships Manager

ลักษณะงาน: ทำหน้าที่บริหารดูแลรักษาและพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจ

ไม่ว่าจะเป็นพาร์ทเนอร์ หรือลูกค้า

ทักษะที่จำเป็น: Digital Strategy, Account Management, Go-to-Market Strategy

ตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง: Business Development Manager, Sales Director, Account Manager

19) Legal Consultant

ลักษณะงาน: ให้คำปรึกษาและแนะนำด้านกฎหมายให้กับธุรกิจและบุคคลทั่วไป

ทักษะที่จำเป็น: Commercial Contracts, Legal Writing, Due Diligence

ตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง: Legal Counsel, Lawyer, Solicitor

20) Environment, Health and Safety Manager

ลักษณะงาน: จัดการดูแลนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และจัดการขั้นตอนปฏิบัติให้เป็นไปตามขั้นตอนมาตรฐาน EHS

ทักษะที่จำเป็น: Incident Investigation, Safety Management Systems, Workplace Safety

ตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง: Safety Manager, Environment Specialist, Health Officer

ฝากโปรไฟล์พร้อมมองเปิดโอกาสใหม่ๆ ได้งานตรงใจไม่ว่าบริษัทไทยหรือต่างชาติ

อ่านบทความอื่นๆ เพิ่มเติม:

8 ทักษะสร้างงาน พร้อมสร้างรายได้สูงในปี 2024

4 เหตุผลทำไมไม่ควรสมัครงานด้วย ‘เรซูเม่สำเร็จรูป’ จาก AI

แปลและเรียบเรียงจาก: https://bit.ly/3ufBmUg

#ReeracoenRecruitment #ReeracoenThailand #Recruitment

Related Posts